Eirfel Digifel Arıza Kodları

Eirfel Digifel Arıza Kodları
Rate this post

DIGIFEL Arıza Sebebi Kontrol Merkezi Açıklama/Yapılacak Kontrol / Ölçülecek değer Sonuç
Arıza Kodu Problemli Ok
LP
Su basınç anahtarı Basınç sensörü Sistemde yeterli su olduğu halde arıza veriyorsa basınç anahtarını değiştiriniz. Arızalı ise değiştirin
Su basıncı Manometre üzerinden su basıncını kontrol ediniz. Müşterimize durum izah ediniz, gerekli müdahaleyi yapınız.
Tesisat Tesisat kaçak kontolü yapılmalı Müşterimize durum izah ederek, tesisatçıya yaönlendirin.
HL
Aşırı ısınma Limit termostat Limit termostat bimetal üzerinde ki ısı,oda sıcaklığına (20-25º) gelmesi beklendikten sonra,avometre omaj kademesinde alınarak limit termostat uçlarından ölçüm yapılır.                  ( 102°C±%4 ) Normal ısıda, kontak  kapalı devre değil ise limit termostatı değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Sirkülasyon pompası Sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını kontol edin. Çalışma gerilimi 220 VAC              direnci (256 kΩ) Kabloda kopuk var ise, ara kabloyu değiştiriniz.
Pompa da sıkışıklık var ise sıkışıklığı giderin. Sıkışıklık devam ediyor ise sirkülasyon pompasını değiştirin.
Sonraki kontrole geçiniz
Isı Sensörleri (NTC) Isı sensörleri ısı hissedemediğinde ana karta yanlış ısı bilgisi vereceğinden 102 ± 4 derecede limit termostat açar. Kontrolü sensör değerleri ölçülerek yapılır.
20º≈10.3KΩ-40º≈5,2KΩ-80º≈1,2KΩ
Sensörde 20º≈102KΩ-40º≈5KΩ – 80º≈1,5KΩ değerleri görülmüyorsa arızalı sensörü değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Kalorifer  ayar düğmesi maksimumda tutulup,gidiş dönüş vanaları kapatılarak kombi çalıştırılır.Kalorifer çalışması 80ºC ye  geldiğinde, kalorifer modu modülasyon ve termostat durma kontrolü yapılır. Maksimum ayarda 80 derecede cihaz
kapanmıyorsa, ana kartı değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Ana ısı eşanjörü Ana ısı eşanjörü çalışma sesi dinlenir. Ana ısı eşnajöründe kaynama sesi var ise, eşanjörde tıkanıklık olduğu anlaşılır. 1. aşamada eşanjr temizliği yapılmalıdır. Arıza devam ediyorsa eşanjör değiştirilir.
AF
Hava prosestatı Besleme voltajı Kombiye gelen besleme voltajı, 190 voltun altındaysa, fan motoru çalışma devri, yeterli hava basıncını sağlayamaz, prosestat konum değiştiremez. Müşterimize düşük voltajla ilgili açıklama yapınız.Otomatik voltaj regülatörü öneriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Sonraki kontrole geçiniz
Hermetik baca montaj kontrolü Baca montajı doğru olmadığında, fan çalışması ile prosestat konum değiştiremez. Baca montajı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Fan motoru Fan motoru bobin direnci ölçülür. (24 kw 62kΩ, 28 kw 80kΩ ) Fan motorunu değiştiriniz. Sonraki kontrole geçiniz
Prosestad Diyafram ve kontaklar, slikon hortum üflenerek kontrol edilir Siviç kontağı konum değiştirmiyorsa prosestatı değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Venturi Vebturi sökülerek kontrol edilir. Venturi içinde tıkanıklık var ise temizleyiniz. Eğer venturide erime var ise mutlaka gaz basınç değerlerini kontrol ediniz. Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo Ana kart ilgili soketle ( A-4 soket uçları), prosestat uçları arasında kablo kopuk kontrolü yapılır Kabloda kopuk var ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Prosestat kontağını kapattığı, ana kart ilgili soketten (CN08  PF1-PF3 uçları) avometre omaj kademesinde ölçülerek  tespiti yapılmalıdır (CN08  PF1-PF3 uçları)  uçları kapalı devre
ise ana kartı değiştiriniz.
HB Isı sensör direncinin, kopuk(açık devre) olması durumunda, bu arıza kodu oluşur. Gidiş Isı Sensörü (NTC Gidiş suyu ısı hissedicisinin  (NTC) soketi çıkarılarak, avometre ile omaj kontrolü yapılır. Sensörde değer okunamıyorsa (Açık devre ise).Gidiş Isı sensörünü (NTC) değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Gidiş Sensörü ile, ana  kart ilgili soket arası ara kablo Kabloda  kopuk olduğunda bu arıza kodu oluşur. Avometre  omaj kademesinde, kablo kopuk kontrolü yapılır Ara kablonun sensör tarafı ile, CN04 5-6 uçları arasında, kopuk var ise ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Sensör den gelen bilginin Ana kart tarafından görülmediğinde, bu arıza kodu oluşur.Kontrolü sensör üzerinde  ölçülen değerin, ana kart                                                                                 A-1 soketi   1-2 nolu giriş uçlarında görülmesiyle yapılır Sensör değeri, soket te ilgili yerde görülüyorsa;ana kartı değiştiriniz
DB Kullanım suyu NTC sensörü arızası Kullanım suyu NTC Sensör değerleri ölçülmelidir. 20º≈12KΩ-40º≈5,KΩ-80º≈1,5KΩ Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Ara bağlantı kablosu Sensör den gelen bilginin Ana kart tarafından görülmediğinde, bu arıza kodu oluşur.Kontrolü sensör üzerinde  ölçülen değerin, ana kart                                                                                 A-2 soketi   1-2 nolu giriş uçlarında görülmesiyle yapılır Arızalı ise değiştirin Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart Ara bağlantı kablosu ve NTC de problem yoksa kartı değiştirn Arızalı ise değiştirin
ANAHTAR / ALEV KESİNTİSİ Alev kesintisi Ön ateşleme gaz basıncı Ön ateşleme gaz basıncı düşük olduğunda bu arıza kodu görülür. Manometre ile gaz ayarları kontrol edilir.Min 1.5 mbar olmalı ( Şebeke gaz basıncı : DG: 21 mbar LPG : 31 mbar olmalıdır.) Gaz ayarlarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Gaz valfi Gaz valfi emniyet bobinleri ölçülmeli ; EV1( 1-3) 6.5 KΩ EV2(3-4) 870 KΩ Modülasyon bobini : 78±6KΩ olmalıdır. Gaz valfi bobinleri arızalı ise,
gaz valfini değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Hermetik baca montaj kontrolü Atık gaz ile taze hava arasında karışım olduğunda, alev brülörün üzerinde uçuşarak yanacağından, iyonisazyon elektrodu alevi göremez Ara bağlantılar ve baca çıkışı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını sıkıştırınız Sonraki kontrole geçiniz
Ateşleme trafosu Ateşleme trafosu çalışma gerilimi 220 VAC olmalıdır. Karrtan çıkış var ateşleme yapmıyor ise; ateşleme trafosunu değiştirin.
İyonisazyon elektrodu İyonisazyon elektrodu iç yapısı (alev hissetme çubuğu ile kablo çıkışı ölçülerek sağlamlığı) kontrol edilmeli. İyonisazyon elektrodunu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo İyonisazyon çubuğu ara soketi ile karttaki giriş soketi arasında ki kablo da temazsızlık  olduğunda, bu arıza kodu oluşur.(Görülmesi gereken değer 0 Ω ) Ölçme sonucunda kapalı devre değil ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart İyonisazyon çubuğu metal kısmınla, kart üzerinde ki ilgili soket girişi, avometre omaj kademesi ile kontrolü yapılır.( görülmesi gereken değer 0 Ω Ana kartı değiştiriniz
G1
Gaz valfi modülasyon bobini hatası: Gaz valfi modülasyon kabloları
kablo bağlantı soketleri
Gaz valfi bobinlerine yeterli miktarda voltaj ve akım gitmiyorsa anakart bu arızayı verir. LCD ekranda anahtar işareti görününce resete basıldığında resimdeki hata kodu görünecektir. Kablo bağlantısını düzeltin.
FR
Donma Kombi su sıcaklığı ve Kalorifer
NTC sensörü
Kalorifer NTC sensörü 2°C sıcaklığı algıladığında ana eşanjörde donma tespit eder ve anakart bu hatayı verir. LCD ekranda anahtar işareti görününce resete basıldığında resimdeki hata kodu görünecektir. Arızalı ise sensörü değiştirin. Değil ise ;
§ Kombideki suyu boşaltın.
§ Elektrik enerjisini kapatın.
§ Gaz vanasını kapatın.
§ Ana eşanjördeki ısı 5°C oluncaya kadar bekleyin
FP
Ana kart arızası Anakartta program yüklemesi yapılırken veya parametre eklerken hata oluşmuş ise bu hata belirir. LCD ekranda anahtar işareti görününce resete basıldığında resimdeki hata kodu görünecektir. Şebeke voltajını ve topraklamayı ölçün.Kart sokat bağlantılarını kontrol edin.Herşey normal ise kartı değiştirin.
BC Alev oluşmadı Ön ateşleme gaz basıncı Ön ateşleme gaz basıncı düşük olduğunda bu arıza kodu görülür. Manometre ile gaz ayarları kontrol edilir.Min 1.5 mbar olmalı ( Şebeke gaz basıncı : DG: 21 mbar LPG : 31 mbar olmalıdır.) Gaz ayarlarını düzeltiniz Sonraki kontrole geçiniz
Gaz valfi Gaz valfi emniyet bobinleri ölçülmeli ; A-6 soketi ( 1-3) 6.5 KΩ Modülasyon bobini : 80.5KΩ olmalıdır. Gaz valfi bobinleri arızalı ise,
gaz valfini değiştiriniz.
Sonraki kontrole geçiniz
Hermetik baca montaj kontrolü Atık gaz ile taze hava arasında karışım olduğunda, alev brülörün üzerinde uçuşarak yanacağından, iyonisazyon elektrodu alevi göremez Ara bağlantılar ve baca çıkışı kontrol edilmelidir Baca bağlantılarını sıkıştırınız Sonraki kontrole geçiniz
Ateşleme trafosu Ateşleme trafosu çalışma gerilimi 220 VAC olmalıdır. Karrtan çıkış var ateşleme yapmıyor ise; ateşleme trafosunu değiştirin.
İyonisazyon elektrodu İyonisazyon elektrodu iç yapısı (alev hissetme çubuğu ile kablo çıkışı ölçülerek sağlamlığı) kontrol edilmeli. İyonisazyon elektrodunu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ara kablo İyonisazyon çubuğu ara soketi ile karttaki giriş soketi arasında ki kablo da temazsızlık  olduğunda, bu arıza kodu oluşur.(Görülmesi gereken değer 0 Ω ) Ölçme sonucunda kapalı devre değil ise, ara kabloyu değiştiriniz Sonraki kontrole geçiniz
Ana kart İyonisazyon çubuğu metal kısmınla, kart üzerinde ki ilgili soket girişi, avometre omaj kademesi ile kontrolü yapılır.( görülmesi gereken değer 0 Ω Ana kartı değiştiriniz

Comments are closed.